USŁUGI

WYCENA USŁUGI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria przed rozpoczęciem działania na podstawie analizy dokumentów i informacji przekazanych przez Klienta, ustala najkorzystniejszy sposób wykonania usługi i optymalizuje jej koszt. Jest to wycena indywidualna i dostosowana do trudności i poziomu skomplikowania sprawy. Ze względu na różne oczekiwania Klientów, możliwe są następujące sposoby rozliczeń za prowadzenie sprawy:

Ryczałt
W tym wariancie rozliczenia Klient może oczekiwać kompleksowej ochrony swoich interesów przy jednoczesnej dużej kontroli nad poziomem wydatków na ten cel poniesionych. Możliwość dokładnego określenia ilości czasu potrzebnego na zapewnienie pełnej obsługi prawnej pomaga dopasować odpowiedni pakiet godzin, które Klient ma do wykorzystania w każdym miesiącu za z góry określoną cenę. Należy zaznaczyć, że koszt godziny w pakiecie jest niższy, niż standardowo. Ten model rozliczenia preferują Klienci biznesowi.

Ponadto w opcji ryczałtu możliwe jest również prowadzenie konkretnych spraw. Wówczas jest to koszt kompleksowego działania adwokata w ramach jednej sprawy i obejmuje swoim zakresem zarówno analizę materiału dowodowego, sporządzanie pism procesowych, jak również stawiennictwo pełnomocnika na rozprawach przed sądami czy organami administracji publicznej. Ten model preferują Klienci indywidualni.

Stawka godzinowa
Polega na ustaleniu z Klientem stawki za godzinę pracy prawnika i przemnożeniu czasu, który został na zlecone zadanie poświęcony. Rozliczenie odbywa się albo po zakończeniu sprawy, albo po ustalonym okresie. Najczęściej jest to okres jednego miesiąca, na koniec którego Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie czynności podejmowanych przez prawnika z uwzględnieniem poświęconego czasu.

Premia za sukces
Wariant ten charakteryzuje się minimalnym wynagrodzeniem za prowadzenie sprawy „na start”, natomiast w przypadku korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia, doliczana jest premia za sukces (ang. success fee). Pozwala to ograniczyć koszty prowadzenia sprawy na początku i na pełne rozliczenie się z Kancelarią dopiero po wygraniu sprawy. W przypadku rozstrzygnięcia innego, niż zakładane, premia końcowa nie jest doliczana do wynagrodzenia.