DLA BIZNESU

OBSŁUGA PRAWNA TWOJEGO BIZNESU

Wśród przedsiębiorców jedynie 30% korzysta z pomocy doświadczonego adwokata. Potwierdzają jednocześnie, że kontakty z prawnikiem poprawiły ich sytuację gospodarczą. Taka współpraca w formie stałej obsługi prawnej daje zupełnie nowe możliwości w sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu.

Dlatego też moja Kancelaria jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie społeczne na dostępną, profesjonalną i rzetelną obsługę prawną. Oferuje pomoc we wszystkich rejonach prawa w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. W razie potrzeby adwokaci wezmą udział w negocjacjach biznesowych, przygotują lub sprawdzą podpisywaną umowę, czy sporządzą regulamin sklepu internetowego.

Jeśli Twoi klienci nie płacą w terminie, również są rozwiązania na takie problemy. Doświadczenie pokazuje, że wezwanie do zapłaty wysłane przez adwokata potrafi zadziałać na wielu dłużników. Gdyby jednak nie zadziałało, doświadczony prawnik skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, a po jego zakończeniu będzie współpracował z komornikiem przy egzekucji należnych pieniędzy.

WSPÓŁPRACA

Ze względu na możliwość zapewnienia Państwa firmie korzystnych rozwiązań prawnych, zapewnienia doświadczenia zdobytego w obsłudze wielu spółek oraz poprawienia doświadczeń związanych z kontaktami z prawnikami, proponujemy następujące formy współpracy:

Ryczałt roczny

Ten sposób rozliczenia polega na tym, że Klient wykupuje pakiet godzin do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. Zapobiega to sytuacjom, kiedy to ze względu na rodzaj prowadzonego biznesu, nie ma potrzeby korzystać z prawnika każdego miesiąca. Daje to większą elastyczność. W razie potrzeby wystarczy nawiązać kontakt z prawnikiem, a po wykonaniu usługi kancelaria pomniejszy pozostały pakiet godzin o ilość potrzebną na jej wykonanie. Oczywiście im więcej godzin zostanie zakupionych przez Klienta, tym korzystniej cenowo wyjdzie każda godzina pracy prawnika.

Ryczał za stałą obsługę prawną

Jest to stała kwota wynagrodzenia za pomoc świadczoną przez doświadczonego prawnika na rzecz Przedsiębiorcy w ciągu miesiąca. Wysokość ryczałtu za stałą obsługę prawną jest zawsze tak dobrana, aby cena usług prawnych wykupionych w pakiecie była niższa od standardowej stawki godzinowej. Pakiety świadczonych usług podlegają negocjacji, aby dopasować je do rzeczywistych potrzeb Klienta z jednoczesną optymalizacją kosztów obsługi prawnej.

Ponadto w opcji ryczałtu możliwe jest również prowadzenie konkretnych spraw sądowych przez adwokata i obejmuje swoim zakresem zarówno analizę materiału dowodowego, sporządzanie pism procesowych, jak również stawiennictwo pełnomocnika na rozprawach przed sądami czy organami administracji publicznej.

Stawka godzinowa

Polega na ustaleniu z Klientem stawki za godzinę pracy prawnika i przemnożeniu czasu, który został na zlecone zadanie poświęcony. Rozliczenie odbywa się albo po zakończeniu sprawy, albo po ustalonym okresie. Najczęściej jest to okres jednego miesiąca, na koniec którego Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie czynności podejmowanych przez prawnika z uwzględnieniem poświęconego czasu.


Niektórzy mówią: „Dajmy klientowi, czego chce”. Ale to nie jest moje podejście. Naszym zadaniem jest ustalić, czego klient będzie chciał, zanim tego zapragnie. To chyba Henry Ford powiedział „Gdybym pytał klientów, czego chcą, powiedzieliby, że szybszego konia!”. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażę. Dlatego właśnie nigdy nie opieram się na badaniach rynku. Naszym zadaniem jest odczytać to, co nie zostało jeszcze zapisane. 

Steve Jobs